Etiketler

, , , , ,

1905 yılında özel sermaye ile kurulan Çin sineması, 40 yıldan uzun bir süre zarfında, kimi zaman parlak, kimi zaman da sıkıntılı süreçlerden geçti.

1949-1952 yılları arasındaki dönem, Çin sineması için kritik bir dönemdi. Bu dönemde özel sermayeye dayalı Çin sinemasının gelişme süreci üç aşamaya ayrılabilir: 1949 yılında bekleyiş dönemi, 1950-1951 yıllarındaki canlanma dönemi ve 1951-1952 yıllarındaki çöküş dönemi.

Actor Tan Xinpei in The Battle of Dingjunshan, 1905

Kamu sermayeli film yapımcılığı: Shanghai Film Stüdyosu

Shanghai’ın 25 Mayıs 1949 tarihinde kurtuluşundan sonra Shanghai Film Stüdyosu kuruldu. Shanghai Film Stüdyosu, Dongbei Film Stüdyosu ve Beiping Film Stüdyosu’ndan sonra, devlete bağlı üçüncü film yapımı merkeziydi. Bu stüdyonun kurulması, Shanghai’da film yapımcılığında kamu sermayesiyle kurulan stüdyoların ağır bastığı bir döneme girilmesini simgeliyordu. Shanghai’da özel sermayeli film yapımcılığı ise çeşitli sıkıntılarla boğuşmaktaydı.

Çin’in kuruluşundan sonra, varlığını sürdüren ondan fazla özel sermayeli sinema şirketinden yalnız Wen Hua, Da Tou ve Guo Tai gibi şirketler geniş teknik ekipmana, çekim stüdyolarına ve yetişmiş personele sahipti. Ancak bu şirketler bile sadece kurtuluştan önce çekimine başlanmış filmleri bitirebilecek güçteydiler ve yeni filmlerin yapımı için gereken sermayeye ve güce sahip değillerdi.

1949 yılında, özel film yapım şirketleti ancak 8 film çekebilmişti. Bu filmlerin gişe gelirleri iyi olmadığı için, şirketlerin mali yükü daha da ağırlaşmıştı. Halk bu filmlere ilgi göstermiyordu; çünkü sermaye ve işi bilen eleman yetersizliği vardı, teknik donanımlar döneme göre oldukça eskiydi; bu teknik sıkıntıların ötesinde, özel yapım şirketleri yeni Çin’in kültür politikasına yabancıydı.

Çin’de iktisadi yapının ve siyasal sistemin değişmesi, toplumsal yaşamda köklü değişikler yaşanmasına neden olmuştu; bu değişiklikler karşısında özel film yapım şirketleri yönünü kaybetmişti.

1950-1951 yılları, yeni Çin sinemasının hızlı büyüme dönemiydi. 1950 yılında, Dongbei, Shanghai ve Beijing’deki üç kamu sermayeli film yapım merkezinde toplam 29 kurmaca film üretildi. Film yapımında 1949 yılına göre büyük artış oldu. Aynı zamanda filmlerdeki öykü derinliği ve sanat kalitesi de yükseldi. “Beyaz Saçlı Kız” ve “Çelik Savaşçı” gibi bir dizi halinde çekilmiş olan filmler, halkta büyük rağbet görmüştü.

Bu gelişmeler karşısında özel film yapım şirketlerinde de yeni bir coşku ve heyecan görülmeye başlandı. 1950-1951 yıllarında çevrilen 46 filmde, konu çeşitliliği ve özgün bakış açıları olmasının yanında, 1930-1940 yılları arasında çekilen filmlerde görülen estetik kaygı da devam etti. Özel film yapım şirketleri, kamu sermayeli sinema sektörüyle birlikte yeni Çin sinemasının ilk parlak dönemini yarattı.

Çinceden Türkçeye çeviren: Wu Da

Kaynak belirterek dâhi kullanılmaması, ahlâk açısından iyidir.

Reklamlar