Etiketler

, ,

“Yüz Çiçek Ödülü” ve Hükümet Ödülü’nden sonra 1981 yılında Çin sinemasında Altın Horoz Ödülü verilmeye başlandı.

Çin Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen ve profesyonel bir jüri tarafından verilen bu ödül, oluşturulmasından sonra uzun bir süre son derece büyük etkiye sahip oldu.

Altın Horoz Ödülü’nün ilkinde Wu Yigong’un yönettiği “Gece Yağmuru” (Evening Rain) ve Xie Jin’in yönettiği “Tianyun Dağı’nın Efsanesi” (Legend of Tianyun Mountain), büyük çekişme sonunda En İyi Film Ödülü’nü paylaştılar.

Çin sinemasında daha önce “Yüz Çiçek” ve 1980 yılında Çin Kültür Bakanlığı tarafından verilmeye başlanan “Hükümet Ödülü” (Huabiao Ödülü) vardı. Neden  Altın Horoz Ödülü verilmeye başlandı?

1960’lı yılların başında oluşturulan “Yüz Çiçek Ödülü”, 10 yıllık aradan sonra 1980 yılında yeniden verilmeye başlandı. Bu ödül için halk oylamasına başvurulması sinemanın dışa açılmasını simgelediği şeklinde yorumlandı. O zamanlarda Hong Kong’ta yapılan bir yorumda “Yüz Çiçek Ödülü”nün yeniden başlatılmasının mutluluk verici bir olay olduğu kaydedilirken, ancak diğer taraftan, normal insanın kapsamlı bir sanat olan sinema sanatını uygun bir şekilde değerlendiremediği ileri sürüldü.

Onlarca yıl süren kaos sırasında Çin sineması, film çekmeden film eleştirisine kadar verimsizlik hatta durgunluk dönemi yaşamıştı. Yeni esmeye başlayan reform rüzgarıyla insanlar, sanatçıların temasta bulunarak sinemayı özgürce değerlendirmeleri için bir platform oluşturulmasını arzulamaktaydı. Daha önce sinema çalışmalarından sorumlu olan Xia Yan ve Chen Huangmei, jürisi uzmanlardan oluşan bir ödül verilmesini planladılar. Çin Sinema Derneği Başkan Vekili Lin Shan, sinema çevresindeki başlıca yetkililerin ve uzmanların görüşlerini topladı. Sonunda hükümet ödülü ve halk ödülünün yanı sıra, sinema uzmanları tarafından verilen “Altın Horoz Ödülü” onaylandı.

“Altın Horoz Ödülü”nün oluşmasından sonra, “Yüz Çiçek Ödülü”ndeki “En İyi Kameraman”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yönetmen” gibi ödül dalları, Altın Horoz Ödülü’ne aktarıldı.

Horoz Yılı’na rastlayan 1981 yılında dönemin Çin Başbakanı Zhou Enlai, “Altın Horoz Ödülü”nün kurulması sırasında “Horozu Duyunca Dans Etmeye Başlar” diye bir yazı yazdı. Zhou Enlai’nin sanat çevresine son derece büyük ilgi göstermesinden ötürü uzmanlar, ödülün ismini “Altın Horoz Ödülü” olarak saptadılar. Ödül kazananlara “Altın Horoz Kupası” ve belge veriliyor. Sanatsal başarıya yönelik bir övgü olarak değerlendirilen “Altın Horoz Ödülü” sahibine, maddi ödül verilmiyor.

“Altın Horoz Ödülü”nde üç ilke izleniyor:

Birincisi, demokrasi. Jüri üyeleri bireysel sıfatla seçim yaparken, hükümet yetkililerinin karara katılmalarına izin verilmez; ikincisi, ödül ile ilgili karar sürecinde akademik başarıya öncelik verilmesi. Uzmanlar, ödül ile ilgili karar alırken bir akademik seminere katılmış gibi titizlik gösterirler. Hatta ilk yıllarda yemek paralarını bile kendileri karşılardı. Daha önceki 30 yılda Çin sinema çevresindeki uzmanların kendi düşünceleri özgürce anlatabildikleri düzenli bir platform olmamıştı; Üçüncüsü, uzmanların farklı görüşler üzerinde yeterince tartışmaları. 1980’li yıllarda kurulan Altın Horoz Ödülü, esas olarak söz konusu üç ilkeyi izliyor. Bu nedenle Altın Horoz Ödülü, sinema çevresinde yüksek otorite sahibi oldu.

Reklamlar